De beiaard in de Raadhuistoren van Bussum

De beiaard werd in 1974 gegoten door Koninklijke Petit & Fritsen te Aarle-Rixtel.
Het was een geschenk van de Bussumse bevolking, het gemeentepersoneel en
een aantal sponsors ter gelegenheid van het gereedkomen van het representatieve
deel van het nieuwe raadhuis.

Het instrument bestaat uit 47 klokken.
De zwaarste klok weegt 267 kg, de lichtste 5,5 kg.

De beiaard wordt eens in de twee weken bespeeld door Levina Pors op
zaterdagmiddag van 15.00 uur tot 16.00 uur.