Levina Pors kreeg de liefde voor muziek bijna letterlijk 'met de
paplepel ingegoten' en 'tussen de soep en de aardappelen door'.
Haar vader L.P.A. Pors, die ondermeer werkzaam was als organist
en dirigent te Schiedam, Strijen en Ermelo legde de basis voor haar
verdere muzikale activiteiten. Zij studeerde beiaard aan de
Nederlandse Beiaardschool te Amersfoort bij Arie Abbenes en Todd
Fair. Zij bespeelt de raadhuisbeiaard van Bussum en de
museumbeiaard van Heiligerlee. Als adjunct-beiaardier is zij
verbonden aan de gemeente Raalte en titularis van Leiden. Verder
is zij uitgever van bladmuziek en automatische muziek ofwel
'versteken' voor beiaard. Dit alles binnen de firma Edition Pors v.o.f.
met als vennoot haar man Henk Veldman. Samen hebben zij
inmiddels heel wat plaatsen in Nederland voorzien van
automatische beiaardmuziek, waaronder Leiden, Gilze-Rijen,
Heerenveen, Rhenen, Hilversum, Laren, Middelstum en Raalte.