index
Alles van waarde is weerloos.
Lucebert


Niet het gezag van de overheid is doorslaggevend voor het voortbestaan van het interieur,
maar de blijvende betrokkenheid van het individu.
Prof. A.L.L.M. Asselbergs, directeur Rijksdienst voor de Monumentenzorg, in Nieuwsbrief september 2001, t.g.v. het
Jaar van het Interieur


De wens om tot verantwoorde restauratie van een beiaard over te gaan, moet voortkomen
uit de beiaardiers zelf. Zolang de meerderheid zich hiertegen met hand en tand verzet, zal er
slechts gemoderniseerd, maar niet gerestaureerd worden.
Arie Abbenes, beiaardier Dom-toren Utrecht, oud-docent Nederlandse Beiaardschool en adviseur, in Klok & Klepel 65
home